Menu
 • Szybki Kontakt:
  e-mail: biuro@slavko.pl

 • Egzaminy

  Egzamin Państwowy

  Egzamin Teoretyczny

  Część teoretyczna egzaminu państwowego obejmuje 20 pytań z wiedzy podstawowej i 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy. Każde pytanie zawiera tylko jedną prawidłową odpowiedź.
  Wprowadzone zostały także różne „wartości” pytań, w zależności od znaczenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego:

  • 3 punkty – pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • 2 punkty – pytanie o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • 1 punkt – pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

  Część podstawowa zawiera:

  • 10 pytań za 3 punkty,
  • 6 pytań za 2 punkt,
  • 4 pytania za 1 punkt.

  Część specjalistyczna (na poszczególne kategorie) zawiera:

  • 6 pytań za 3 punkty,
  • 4 pytania za 2 punkty,
  • 2 pytania za 1 punkt.

  Osoby obcojęzyczne, mają możliwość zapisania się na egzamin teoretyczny w języku:

  • angielskim,
  • niemieckim.

  Osoby głuchonieme mają możliwość zapisania się na egzamin teoretyczny z prezentacją pytań i odpowiedzi w języku migowym.


  Egzamin w ramach każdej kategorii trwa 25 minut.

  Suma możliwych do uzyskania punktów wynosi 74.

  Egzamin kończy się wynikiem pozytywnym w przypadku uzyskania co najmniej 68 punktów.

  Egzamin praktyczny

  polega na wykonaniu zdań na placu manewrowym oraz  w ruchu drogowym.

  Zadania egzaminacyjne na placu manewrowym:

  Kategoria A, A1, A2, AM (więcej ... )
  Zadania egzaminacyjne z zakresu ubiegania się o prawo jazdy kat. A, A1 wykonywane na placu manewrowym.

  Zadanie nr 1. Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów motocykla odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy.

  Osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić 2 wybrane losowo elementy z następujących: – poziom oleju w silniku, – poziom płynu hamulcowego, – działanie sygnału dźwiękowego, – działanie świateł pozycyjnych/postojowych, – działanie świateł mijania, – działanie świateł drogowych, – działanie świateł hamowania STOP (można poprosić o pomoc egzaminatora) , – działanie świateł kierunkowskazów. Na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut. Osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe. W zakres zadania nr 1 wchodzi również: – ustawienie lusterek, – wykorzystanie odpowiedniego stroju ochronnego, – sprawdzenie stanu łańcucha, – zdjęcie pojazdu z podpórki i przemieszczenie go przy unieruchomionym silniku ( nienajeżdżanie na linie ograniczające stanowisko, maksymalnie 3 zmiany kierunku ruchu tzn. do tyłu, do przodu, do tyłu, – podparcie motocykla na podpórce, – zdjęcie motocykla z podpórki, – zajęcie miejsca na siedzeniu motocykla, – uruchomienie silnika i załączenie obowiązkowego oświetlenia.

  Zadanie nr 2. Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.

  Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć – osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec awaryjny, a następnie rusza do przodu, zwalniając go.

  Zadanie nr 3. Slalom wolny.

  Upewnienie się o możliwości jazdy: – wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym, – ocena sytuacji wokół pojazdu, – płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika; 2-krotny przejazd pomiędzy 5 bramkami; upewnianie się o możliwości skręcenia; Sposób wykonania zadania: – niepodpieranie się nogami,- niepotrącanie pachołków 

  Zadanie nr 4. Slalom szybki (jazda pomiędzy pachołkami ustawionymi na placu manewrowym). Upewnienie się o możliwości jazdy:

  – wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

  – ocena sytuacji wokół pojazdu,

  – płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

  2-krotny przejazd pomiędzy 5 pachołkami;

  Sposób wykonania zadania: średnia prędkość 1 przejazdu nie może być mniejsza niż 30 km/h, – przejazdy muszą odbywać się na 2 lub 3 biegu – niepodpieranie się nogami.

  Zadanie nr 5. Ominięcie przeszkody.

  Upewnienie się o możliwości jazdy:

  – wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

  – ocena sytuacji wokół pojazdu,

  – płynne ruszanie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika.

  2 – krotny przejazd pasem ruchu, na którym jest ustawiona przeszkoda.

  Sposób wykonania zadania:

  – prędkość najazdu mierzona w wyznaczonym miejscu (wyłącznie od strony najazdu) nie może być mniejsza niż 50 km/h,

  – przeszkodę omija się raz z prawej, raz z lewej strony, tak aby zaprezentować umiejętność wykonania przeciwskrętu w prawo i w lewo,

  – niepodpieranie się nogami,

  – nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne, niepotrącanie pachołków.

  Pojazdy egzaminacyjne na kat A, A1 i A2 Honda CBF 125, Yamaha MT-07, Suzuki SFV650A-Gladius

  Kategoria B (więcej ... )
  Zadanie nr 1. Przygotowanie do jazdy, sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy. Podczas realizacji na placu manewrowym zadania nr 1 wykonując sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy osoba egzaminowana musi zaprezentować umiejętność sprawdzenia dwóch wylosowanych elementów stanu technicznego, przy czym pierwszy z nich to jeden z płynów eksploatacyjnych bądź sygnał dźwiękowy a drugi – jeden z rodzajów występujących w pojeździe świateł. Osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe. W przypadku dokonywania sprawdzenia świateł hamowania STOP lub świateł cofania osoba egzaminowana może poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła zewnętrznego. Na wykonanie tego zadania osoba egzaminowana ma 5 minut. Wszystkie te czynności są pokazane i opisane w naszej galerii !!! Następnie należy właściwie ustawić fotel, lusterka, zagłówek, zapiąć pasy bezpieczeństwa, upewnić się o możliwość jazdy oraz płynnie ruszyć.

  Zadanie nr 2. Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu.   Podczas realizacji na placu manewrowym zadania nr 2 najechanie kołem na linię wyznaczającą zewnętrzne krawędzie stanowisk jest błędem powodującym konieczność powtórzenia zadania. W przypadku przejechania kołem przez linię wyznaczającą zewnętrzną krawędź stanowiska powoduje konieczność przerwania egzaminu. Ten sam skutek powoduje również dwukrotne nieprawidłowe wykonanie zadania „ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu”.

  Zadanie nr 3. Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.   Po wykonaniu zadań na placu manewrowym osoba egzaminowana przystępuje do drugiej części egzaminu jaką jest jazda w ruchu drogowym. Egzamin może zostać zakończony przez egzaminatora już po upływie 25 minut jeżeli program egzaminacyjny został zrealizowany i jest podstawa do wystawienia wyniku pozytywnego.

    Zadania egzaminacyjne w ruchu drogowym:
  Kategoria A, A1, A2, AM, B (więcej ... )
  Zadania egzaminacyjne w ruchu drogowym kat. A, A1, A2, AM, B.   
   
  Egzamin wewnętrzny
  Nasi kursanci przechodzą egzamin wewnętrzny: teoretyczny i praktyczny. Przeprowadzane są po odbyciu minimalnej ilości zajęć teoretyczny i praktycznych zgodnie z obowiązującymi zasadami na egzaminie państwowym. Egzaminy są bezpłatne i służą utrwaleniu zdobytych wiadomości i umiejętności oraz wynikają z obowiązujących przepisów Kodeksu Drogowego. Podręczniki do nauki kodeksu drogowego są bezpłatne – otrzymuje je każdy uczestnik kursu wraz z testami online.