Menu
 • Szybki Kontakt:
  e-mail: biuro@slavko.pl

 • Program kursów

  Kurs na prawo jazdy składa się z 2 części: teoretycznej i praktycznej.

  Część teoretyczna

  –  sumarycznie 30 godzin lekcyjnych (po 45 minut)

  –  zajęcia prowadzone od poniedziałku do czwartku, w godzinach 8-11 lub18-21 przez 2 tygodnie w siedzibie OSK SLAVKO lub w weekendy

  Tematy zajęć teoretycznych:

  Lekcja 1. Wiadomości ogólne, podstawowe pojęcia, przepisy ogólne o ruchu pojazdów,

  Lekcja 2. Przepisy szczegółowe o ruchu pojazdów,

  Lekcja 3. Znaki i sygnały drogowe,

  Lekcja 4. Pierwsza pomoc.

  Lekcja 5. Ogólne warunki używania pojazdu,

  Lekcja 6. Kierowca pojazdu. Obowiązki i odpowiedzialność kierowcy i posiadacza pojazdu,

  Lekcja 7. Podstawowe zagadnienia z techniki kierowania pojazdem,

  Lekcja 8. Budowa i zasady obsługi technicznej pojazdu,

  Część praktyczna

  – sumarycznie 30 godzin zegarowych (po 60 minut)

  – zajęcia prowadzone od poniedziałku do piątku w godzinach 6-22 oraz w soboty od 8 do 16 po trasach egzaminacyjnych w Warszawie.

  – zakończona bezpłatnym egzaminem wewnętrznym.