Menu
 • Szybki Kontakt:
  e-mail: biuro@slavko.pl

 • Klauzula informacyjna zgodna z RODO

  Klauzula informacyjna zgodna z RODO

  Informujemy, że:

  1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest SLAVKO Sławomir Adam Kozdrak z siedzibą przy ul. Conrada 15a lok. 35, 01-922 Warszawa, tel.: 514 433 232, adres e-mail: biuro@slavko.pl
  2. Celem zbierania danych jest przedstawienie oferty kursu prawa jazdy lub jazd doszkalających.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przesłania oferty kursu prawa jazdy lub jazd doszkalających. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przesłanie oferty, przeprowadzenie szkolenia.
  5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat, licząc od daty zakończenia lub przerwania szkolenia.