Menu
 • Szybki Kontakt:
  e-mail: biuro@slavko.pl

 • PKK ( profil kandydata na kierowcę )

  PKK

  Od 2014 roku obowiązuje nowa procedura uzyskiwania prawa jazdy. Aby rozpocząć kurs, a następnie zdać egzamin, musisz dostać w wydziale komunikacji swojego urzędu numer PKK (Profilu Kandydata na Kierowcę). Jest to unikalny numer każdego kandydata na kierowcę, za pomocą którego zostaniesz rozpoznany w systemie szkoły jazdy czy systemie ośrodka ruchu drogowego. Numer PKK dostaniesz na kartce, z którą musisz udać się do szkoły jazdy, a następnie do ośrodka egzaminacyjnego.

  Oto kroki nowej procedury:

      Idź do lekarza, który wykonuje badania kierowców. Możesz skontaktować się ze szkołą jazdy, w której chcesz odbyć kurs na prawo jazdy – prawdopodobnie współpracuje z takim lekarzem. Lekarz przeprowadzi badanie i zdecyduje, czy możesz kierować pojazdami. Jeśli tak – otrzymasz orzeczenie lekarskie.

      Złóż wniosek o wydanie prawa jazdy wraz ze wszystkimi potrzebnymi dokumentami – listę potrzebnych dokumentów znajdziesz w sekcji „Co musisz przygotować”. Wniosek wraz z dokumentami możesz również wysłać pocztą.    W urzędzie otrzymasz numer Profilu Kandydata na Kierowcę (numer PKK). PKK dostaniesz:

          od razu – jeśli Twój wniosek będzie zawierać wszystkie potrzebne informacje,

          do 2 dni – jeśli urząd musi sprawdzić dodatkowo Twoje dane,

          do miesiąca – jeśli  urząd musi wyjaśnić Twoją sytuację (gdy na przykład otrzymasz negatywne orzeczenie lekarskie),

          do 2 miesięcy – jeśli Twoja sytuacja wymaga dodatkowych wyjaśnień.

          Jeśli wniosek o wydanie prawa jazdy wyślesz pocztą, numer PKK otrzymasz również pocztą.

   

  Gdzie możesz złożyć wniosek?

  W urzędzie starostwa powiatowego w Twoim miejscu zamieszkania. Jeśli mieszkasz w mieście na prawach powiatu – złóż wniosek w urzędzie miasta. Jeśli mieszkasz w Warszawie – złóż wniosek w urzędzie dzielnicy właściwej dla Twojego miejsca zamieszkania.

  Najlepiej pójdź do urzędu osobiście. Może się zdarzyć, że ze względu na chorobę, niepełnosprawność lub inny powód, nie możesz osobiście udać się do urzędu. Wtedy możesz wszystkie dokumenty wysłać pocztą.

   

  Co musisz przygotować?

  –  wniosek o wydanie prawa jazdy – pobierz i wypełnij w domu albo weź w urzędzie,

  –  orzeczenie lekarskie,

  –   aktualne zdjęcie. W sekcji „Zdjęcie do prawa jazdy” sprawdź, jak powinno wyglądać zdjęcie,

  –  dowód osobisty albo paszport. Jeśli jesteś cudzoziemcem, weź paszport albo kartę pobytu,

      dokument, który potwierdzi adres zameldowania, na przykład dowód osobisty, kartę pobytu albo zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały albo czasowy. Jeśli masz nowy dowód osobisty, w którym nie ma adresu zameldowania, weź z dowolnego urzędu gminy zaświadczenie o zameldowaniu. Jeśli nie masz meldunku, zapytaj urzędnika, co zrobić, gdy będziesz składać wniosek,

  –  ksero dotychczasowego prawa jazdy – jeśli masz już prawo jazdy i chcesz uzyskać uprawnienie na kolejną kategorię,

  –   pisemną zgodę rodziców albo opiekuna prawnego – jeśli masz 17 lat i wkrótce skończysz 18 lat. W dokumencie rodzic albo opiekun prawny musi wyrazić zgodę na rozpoczęcie kursu i wydanie prawo jazdy. Pamiętaj, że Twój rodzic albo opiekun prawny musi podpisać taki dokument przy urzędniku. Dlatego najlepiej idź do urzędu wraz z rodzicem albo opiekunem prawnym.

   

  Zdjęcie do prawa jazdy powinno być:

  –   kolorowe,

  –   aktualne (fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku),

  –   wyraźne,

  –  ostre,

  –   wykonane na jednolitym jasnym tle,

  –    w wymiarach: 35 x 45 mm,

  –   powinno odwzorowywać naturalny kolor skóry,

  –    powinno obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

  Uwaga!

      jeśli posiadasz wrodzone lub nabyte wady wzroku, możesz zrobić fotografię w ciemnych okularach. Jednak podobne zdjęcie – w okularach – musisz mieć w dokumencie tożsamości. Dodatkowo do wniosku załącz orzeczenie o niepełnosprawności (osoba do 16 roku życia), lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (osoba, która ukończyła 16 lat) z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

      jeśli nosisz nakrycie głowy zgodnie z religią, którą wyznajesz – możesz je mieć na zdjęciu, jeśli twarz będzie nadal widoczna. Jednak podobne zdjęcie – z nakryciem głowy – musisz mieć na dokumencie tożsamości. Dodatkowo do wniosku załącz zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

  Jeśli zdjęcie nie będzie spełniać tych wymagań, urzędnik może odmówić przyjęcia wniosku. Konieczne będzie wtedy wykonanie kolejnej fotografii. 

   

  Dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych. Z tym że pamiętaj o zachowaniu następujących zasad:

  – zdjęcie zapisz w formacie JPEG z nagłówkiem EXIF w wersji 2.1 lub nowszej i datą wykonania zdjęcia. Zalecamy również, żeby umieścić w nagłówku EXIF nazwę i dane adresowe zakładu fotograficznego, w którym zostało wykonane zdjęcie,

  – ustaw kolorystykę skanowania na sRGB,

  – ustaw głębię kolorów na 24 bity,

  – ustaw rozdzielczość zdjęcia: 480×615 pikseli,

  – plik nie może być większy niż 100 KB,

  – ustaw jakość kompresji na nie mniejszy niż 80/100 (lub wyłącz opcję kompresji skanowania).